Croeso i The Granary

GWAGLE, GOLYGFEYDD A BWYD A DIOD BLASUS

Mae’n bleser mawr gennym groesawu ffrindiau newydd a hen gyfeillion i THE GRANARY.
Mae’r rhai sydd wedi ymweld â ni o’r blaen yn gwybod bod gennym ni hen ddigon o wagle. Felly, er mwyn rhoi digon o le i bob grŵp gael anadlu, rydym wedi penderfynu ei roi at ddefnydd da drwy osod pob bwrdd ar ffurf gwersyll bach unigol.
Rydym wedi trefnu bod pob bwrdd yn hunangynhwysol*, o dan gynfas neu dun (i’ch amddiffyn rhag unrhyw dywydd gwael).
Bydd gan eich gwersyll ddigon o ddŵr, napcynnau papur a chyllyll a ffyrc ar gyfer eich parti.
Gallai eich gwersyll fod ar y padog, dan y feranda neu hyd yn oed yn y cae.
Bydd pob bwrdd yn cael ei osod er mwyn gwneud y gorau o’r olygfa.
*Yr unig beth na fydd gennych chi yw eich toiled eich hun. Ond byddwn yn cadw’r rhain yn lân drwy gydol y nos.

SUT MAE’N GWEITHIO

  • Archebwch fwrdd. Defnyddio ein tudalen gysylltu ac archebwch fwrdd, neu ffoniwch os ydych chi eisiau dilyn yr hen drefn. Er mwyn osgoi gorlenwi a mwy o risgiau i staff a chwsmeriaid eraill, dim ond y rhai hynny sydd wedi archebu fydd yn gallu cael lle.
  • Cyrhaeddwch ar y noson yr ydych wedi archebu slot a byddwn yn mynd â chi at eich bwrdd.
  • Dewch draw iddrws y bar gyda’ch archeb (does dim angen i chi ddod mewn) fe ddwen ni a’ch diodydd a bydd y gegin yn paratoi eich bwyd.
  • Cyn gynted ag y bydd eich archeb yn barod, byddwn yn dod â phopeth at eich bwrdd. Mae’n wir mor syml â hynny.